HOW PAYMENT

  • ลูกค้าสามารถทำการแจ้งการชำระเงินตาม
          แบบฟอร์มด้านข้างนี้ เพื่อความสะดวกใน
 
          การตรวจเช็คข้อมูล
 
  • หลังจากที่ทางร้านได้รับแจ้งการชำระเงิน
          และตรวจสอบข้อมูลแล้ว ทางเราจะยืนยัน
 
          การชำระเงินไปยัง e-mail ของท่าน     
 
  • สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันถัดไป ยกเว้น
          วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาเก็บ slip การโอนเงิน
 
          หรือหลักฐานอื่นไว้
 PAYMENT CONFIRMATION

รหัสคำสั่งซื้อ
ชื่อ -นามสกุล
อีเมล์
เบอร์ติดต่อ
ธนาคารที่ชำระเงิน
จำนวนเงิน   บาท
วันที่โอน
เวลาที่โอน : นาฬิกา
หมายเหตุ
 
gemsluckyshop@gmail.com
@gemslucky