HOW PAYMENT

 PAYMENT CONFIRMATION

รหัสคำสั่งซื้อ
ชื่อ -นามสกุล
อีเมล์
เบอร์ติดต่อ
ธนาคารที่ชำระเงิน
จำนวนเงิน   บาท
วันที่โอน
เวลาที่โอน : นาฬิกา
หมายเหตุ
 
gemsluckyshop@gmail.com
@gemslucky